Background Image

مقالات

شیوه روکش لاستیک

روکش تایر به دو روش روکش گذاری گرم و روکش گذاری سرد انجام می گیرد. این تفاوت ناشی از نحوه اجرای عملیات روکش گذاری برای تایرهای نخی و سیمی می باشد. در روکش گرم عملیات روکش گذاری با مواد خام و پخت موارد در قالب مورد نظر صورت می پذیرد. ولی در روکش سرد عملیات روکش گذاری با ترد یا همان آج تایر پیش پخت شده بصورت آماده صورت گرفته و سپس پخت صورت می پذیرد. کلیه عملیات زیرسازی در هر دو روش یکسان می باشد.


روشهای روکش تایرهای مستعمل:
روکش گرم و نیز روکش سرد دو روش متداول در صنعت روکشی بحساب می ‌آیند که در مجتمع صنعتی کن تایر هر دو روش با استفاده از برترین فن­‌آوریهای روز دنیا در حال انجام است. تمایز و تفاوت بین روکش گرم و روکش سرد صرفاً در شیوه و عملیات تولید می‌­باشد و برخی از مراحل تولید با هم مشابه هستند.

روکش لاستیک مستعمل به روش سرد و گرم

شیوه روکش گرم و روکش سرد:
بر اساس محل استفاده از تایر روکشی؛ در پروسه تولید از دو روش گرم و سرد استفاده می­‌گردد.

در روش گرم ابتدا سطح منجیدها (تایرهای مستعمل) که از مرحله تست نمره قبولی گرفته‌­اند توسط دستگاه بافینگ برداشته می‌­شود. تفاوت اجرای بافینگ در روش سرد و گرم در شکل برداشت آج می‌­باشد. بدین شکل که در پروسه روکش گرم سطح مقطع منجید تقریباً بصورت تخم‌مرغی شکل برداشته می‌­شود؛ ولی در حالت سرد این عمل متناسب با عرض با سطح مقطع تایر فرسوده صورت می‌­گیرد.

بعد از مرحله بافینگ اتوماتیک، نوبت به اجرای بافینگ دستی می‌­رسد، اپراتورها به واسطه احتمال باقی ماندن برخی از ایرادهای در برداشت صحیح آج سطح مقطع لاستیک های فرسوده؛ بصورت دستی با ابراز بافینگ دستی اقدام به تراش نقاط باقی مانده می­‌نمایند. این مرحله در هر دو پروسه روکش گرم و سرد یکسان است.

در مرحله بعد تایرهای فرسوده­ای که نیاز به تعمیر دارند در واحد تعمیرات در هر دو روش گرم و سرد با استفاده از وصله­‌ها و چسبی که در خود مجتمع صنعتی کن تایر تولید می­‌گردند، تعمیر می‌شوند. سپس سطح منجیدها برای جلوگیری از اکسید شدن توسط ماده ی ویژه چسب مانند بصورت اسپری پوشانده می­‌شوند.

سپس در هر دو روش روکش سرد و روکش گرم سطح معیوب منجیدها توسط مواد اولیه موسوم به گام کورد و کوشین گام پوشیده می شوند.

در روش روکش گرم توسط پرس های پخت تایر پوشش مناسب در سطح منجید برای قالب گذاری آج صورت می­‌گیرد و در روش روکش سرد بجای استفاده از پرس و قالب برای آج گذاری، از ترد که در واحدی مستقل تولید می‌گردد؛ بهره گرفته می­‌شود. ترد در حقیقت روکشی آماده هم عرض و هم سایز با سطح مقطع منجید می­‌باشد.

در روکش گرم منجیدهای ترمیم شده وارد کوره­‌هایی خاص می‌شوند که در حالت پخت محصول، آج مورد نظر بر روی تایرها ایجاد می­‌گردد. برای پخت منجیدهای روش روکش سرد نیز از اتوکلاو ویژه بهره گرفته می شود. در این روش منجیدها تحت فشاری خاص از داخل و محوطه اتوکلاو پخته شده و روکش (ترد) بر روی منجید قرار می­‌گیرد.