Background Image

مقالات

مواردی که مانع از پذیرش منجید (تایر مستعمل) جهت روکش گذاری می شود

در صنعت روکش تایر، منجید اصلی ترین عامل تشکیل یک تایر روکشی محسوب می‌گردد. منظور از منجید، تایر مستعملی است که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع قابل استفاده نیست.


منظور از منجید چیست :
در صنعت روکش تایر، منجید اصلی ترین عامل تشکیل یک تایر روکشی محسوب میگردد. منظور از منجید، تایر مستعملی است که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع قابل استفاده نیست. کارخانه های تولید روکش تایر، همواره در صدد جمع آوری این تایرها بعنوان مواد مصرفی اصلی خود هستند. متاسفانه به علت عدم اطلاع رسانی های دقیق اغلب مردم از این قابلیت بی اطلاع و بی بهره هستند؛ چرا که جمع آوری تایرهای مستعمل، علاوه بر کمک به پیشرفت صنعت روکش تایر، کمک بسیار چشمگیری به محیط زیست اطرافمان می‌کند. 

 

موارد کلی که مانع از پذیرش منجید (تایر مستعمل) جهت روکش گذاری می شود:
1- منجيدهایی  که در آنها جدائی لايه‌ مشاهده شود.

جدائی لایه تایر

2- منجيدهایی كه در اثر حركت روی كم بادی (حركت روی پنچری) ديواره داخلي يا خارجی آنها آسيب ديده باشد يا اسپلايس (سرفصل) لايه‌ها  باز شده و يا شكاف زياد بوده و نخ‌زدگي داشته باشد و يا در داخل منجيد بريدگی وجود داشته باشد.

دلایل اصلی پنچری تایر‌ها :
•  یکی از اصلی ترین دلایل پنچری لاستیک ها، شرایط بد آسفالت جاده‌ها می باشد. وجود چاله ها و گودال‌های خیابان، آسفالت نامناسب و همچنین فرو رفتن اشیاء تیز و برنده از دلایل اصلی پنچری می‌باشد.
•  انحراف بین چرخ های خودرو به داخل یا خارج می‌تواند سبب سایش تایرها و پنچری لاستیک گردد.
•  ترمز شدید دیگر عامل پنچری محسوب می گردد.
•  تنظیم به موقع باد لاستیک.
•  توجه به میزان بار استاندارد که باید به خودرو وارد شود.

پنچری تایر
 

3- منجيدهای كه در اثر گرما، رطوبت و يا تماس با مواد شيميايی نظير گريس، روغن، رنگ و قير كارائی خود را از دست داده باشند يا منجيدهايی كه دارای تركهای شديد و عميق روی ديواره باشند كه نشانه‌های از مردگي منجيد می باشند و يا منجيدهايی كه در لايه‌های داخلی سوختگي دارند كه اين مورد بيشتر در سرشانه‌های داخلی مشاهده می گردد و حالت اوليه لاستيک از بين رفته و تغيير رنگ داده و حالت خشكي پيدا نموده است و نخ‌ها تقريباً مشخص می باشند.

منجید

4- منجيدهای كه بيد (طوقه) آنها شكسته باشند و سيم‌زدگی يا پارگی لايه‌ها روی طوقه مشخص گردد يا اطراف بيد دارای تركهای شديد و عميق باشند كه اين مورد بيشتر در منجيدهای راديالی و منجيدهای سايز 16ـ7.50 مشاهده مي‌گردد.

شکستگی منجید

5- منجيدهايی كه روی ديواره تركهای عميق و شديد مشاهده گردد يا منجيدهايی كه سنگ خوردگي شديد در سطح ترد آنها مشاهده گردد.

شکستگی منجید

6- منجيدهايی كه توسط مصرف كنندگان تعمير شده و منجيدهای روكش شده پس از بازرسی با در نظر گرفتن كليه شرايط بازرسي مورد قبول واقع می شوند. منجيدهای روكش شده حداكثر دو بار ديگر قابل روكش می باشند و در خط تولید علامت گذاری انجام گیرد.

7- منجيدهای سايز 15ـ7.50 مارک دنا، سايز 20ـ12.00 ماركهای گودير و مارشال و بیرلا و Vee Rubber  و منجيدهای سايز 14ـ6.50 ايران تاير، منجيدهای سايز 16ـ7.00 ، 15ـ7.00 و 16ـ6.00 با ماركهای زير :
كيان تاير KT-310 منجيد سايز 16ـ750 با مارک كيان تاير KT-210 .
در مورد اين بند منجيدهای 20ـ12.00 و 16ـ7.50 برای روكش سرد قابل قبول است.

8- منجيدهای سواری و وانتی كه در لايه‌های آنها نخ ريون بكار رفته ‌است تايرهای سيمی باری برای روكش سرد قابل قبول می باشد. در مورد سايزهای مختلف راديالی با واحد توليد هماهنگی بعمل آيد.

بیشتر بخوانید :

تفاوت تایر های رادیال و بایاس

دلایل کاهش عمر تایر