ترد

محصولات | ترد

ترد TKL3

ترد TKL3

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 155 میلیمتر

ترد TKL3
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App