ترد

محصولات | ترد

ترد TKL5

ترد TKL5

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 220 میلیمتر

ترد TKL5
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App