ترد

محصولات | ترد

ترد TKL9

ترد TKL9

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 190 میلیمتر

ترد TKL9
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App