ترد

محصولات | ترد

ترد TKR2

ترد TKR2

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 160 میلیمتر

ترد TKR2
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App