ترد

محصولات | ترد

ترد TKR4

ترد  TKR4

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 195 و 205 و 210 و 220 و 230 میلیمتر

ترد  TKR4

مناسب برای:

کشنده بزرگ اتوبوس شهری کشنده کوچک باربری شهری
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App