ترد

محصولات | ترد

ترد TKR5

ترد TKR5

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 220 میلیمتر

ترد TKR5

مناسب برای:

کشنده بزرگ شرایط سخت / دامپ تراک دامپ تراک ساختمانی کشنده کوچک باربری
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App