ترد

محصولات | ترد

ترد TKR6

ترد TKR6

مشخصات فنی:

عرض تولیدی :  220 و 230 میلیمتر

ترد TKR6
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App