ترد

محصولات | ترد

ترد TKL4

ترد TKL4

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 195 و 205 و 220 و 230 میلیمتر

ترد TKL4
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App