ترد

محصولات | ترد

ترد TKS2

ترد TKS2

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 220 و 230 و 240 و 250 و 260 و 270 و 280 میلیمتر

ترد TKS2
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App