ترد

محصولات | ترد

ترد TKS3

ترد TKS3

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 230 و 240 میلیمتر

ترد TKS3
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App