ترد

محصولات | ترد

ترد TKR7

 ترد TKR7

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 230 میلیمتر

 ترد TKR7
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App