ترد

محصولات | ترد

ترد TKR8

ترد TKR8

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 190 میلیمتر

ترد TKR8
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App