ترد

محصولات | ترد

ترد TKL7

ترد TKL7

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 220 میلیمتر

ترد TKL7
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App