ترد

محصولات | ترد

ترد TKL8

ترد TKL8

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 230 میلیمتر

ترد TKL8
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App