ترد

محصولات | ترد

ترد TKS4

ترد TKS4

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 250 میلیمتر

ترد TKS4
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App