ترد

محصولات | ترد

TKS6

TKS6

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 260 میلیمتر

مناسب برای:

اتوبوس کوچک اتوبوس شهری کشنده بزرگ
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App