Background Image

اخبار

بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز

1400/08/17

بازدید جناب آقای دکتر علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از مجتمع صنعتی کن تایر

در بازدید صورت گرفته دکتر اصغری نقش 26 ساله این مجتمع را در حفاظت از محیط زیست قابل توجه دانسته و از تلاش و اقدامات صورت گرفته مدیران و پرسنل کن تایر در امر بازیافت تایرهای فرسوده و حفاظت از محیط زیست تقدیر و تشکر نمودند. ایشان همکاری و مساعدت کلیه مسئولین و مدیران نهادهای زیربط جهت حمایت از صنایعی این چنین را ضرورتی برای ادامه حیات بشر دانستند.


گالری تصاویر