اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1396/07/20

مراسم روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای برگزیده و مدیران کنترل کیفی نمونه استان اردبیل

سالن آمفی تئاتر اداره کل استاندارد استان اردبیل [ادامه دارد...]

از راست به چپ :
آقای محمود مامنی : نائب رئیس هیئت مدیره شرکت روکش لاستیک نمونه اردبیل (تحت لیسانس مجتمع صنعتی کن تایر تبریز)
آقای مهندس علائی : مدیر کل اداره کل استاندارد استان اردبیل
آقای مهندس مهراب ناظم : مدیر کارخانه شرکت روکش لاستیک نمونه اردبیل (تحت لیسانس مجتمع صنعتی کن تایر تبریز)