اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1396/08/13

مجتمع صنعتی کن تایر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی Iran ConMin 2017

بازدید وزیر صنعت و معدن جناب آقای مهندس محمد شریعتمداری و هیئت همراه از غرفه مجتمع صنعتی کن تایر [ادامه دارد...]


تصاویر مربوط به بازدید وزیر صنعت و معدن از غرفه مجتمع صنعتی کن تایر