اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1396/09/25

آغاز دومین دوره مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر (دی ماه 1396)

جهت اطلاع از آخرین تغییرات صورت گرفته این قسمت را دنبال نمایید. [ادامه دارد ...]

برای مشاهده عکس های مسابقات به بخش گالری > مسابقات ورزشی (دی 96) مراجعه فرمائید.

------------------------------------------------------
بازی های روز شنبه مورخه 1396/09/25
------------------------------------------------------
بیلیارد
عباس مددپور - سعید علیزاده
مهدی یعقوبی - مجید حسن پور

فوتبال دستی
جعفر ایمانپور - سید مرتضی حسینی
ابراهیم حاجی پور - صمد عبداله پور

پینگ پنگ
جعفر مردانی - قاسم ملایی
علی اصغری - بهمن پاوندی

دارت
یونس اصغری - علی بیگلری
نادر شهبازی - محمود نعمتی

------------------------------------------------------
بازی های روز یکشنبه مورخه 1396/09/26
------------------------------------------------------
بیلیارد
مسابقه ای برگزار نمی شود

فوتبال دستی
یوسف صفرزاده - کیوان ملکیان
عباس مرادی - رضا دهقانی

پینگ پنگ
حبیب غلامشاه - جواد قصدی
اکبر پورحسن - محمد آقازاده

دارت
سجاد حیدریان - کوروش قهرمانی
نقی طاهری - بهنام ملکیان

------------------------------------------------------
بازی های روز دوشنبه مورخه 1396/09/27
------------------------------------------------------
بیلیارد
مسابقه ای برگزار نمی شود

فوتبال دستی
عباس مرادی - ابراهیم حاجی پور
یوسف صفرزاده - جعفر ایمانپور

پینگ پنگ
جواد قصدی - جعفر مردانی

دارت
علیرضا صمدی - جلیل فرحناکی
محمد اکبرزاده - مجید اسکندری

------------------------------------------------------
بازی های روز سه شنبه مورخه 1396/09/28
------------------------------------------------------
بیلیارد
مسابقه ای برگزار نمی شود

فوتبال دستی
مسابقه ای برگزار نمی شود

پینگ پنگ
مسابقه ای برگزار نمی شود

دارت
محرم زبرجد - کاظم صادقی
شمسعلی حیدریان - عیسی مجنونی

------------------------------------------------------
بازی های روز چهارشنبه مورخه 1396/09/29
------------------------------------------------------
بیلیارد
مسابقه ای برگزار نمی شود

رده بندی فوتبال دستی
جعفر ایمانپور - عباس مرادی

پینگ پنگ
محمد آقازاده - بهمن پاوندی

دارت
یونس اصغری - علیرضا صمدی
مجید اسکندری - محمود نعمتی

------------------------------------------------------
بازی های روز پنجشنبه مورخه 1396/10/30
------------------------------------------------------
مسابقه ای برگزار نمی گردد.
(شب یلدا)

------------------------------------------------------
بازی های روز شنبه مورخه 1396/10/02
------------------------------------------------------
بیلیارد
پارسا مطیعی - احد قهرمانپور

فینال فوتبال دستی
یوسف صفرزاده - ابراهیم حاجی پور

رده بندی پینگ پنگ
جعفر مردانی - محمد آقازاده

دارت
کوروش قهرمانی - کاظم صادقی
عیسی مجنونی - نقی طاهری

------------------------------------------------------
بازی های روز یکشنبه مورخه 1396/10/03
------------------------------------------------------
بیلیارد
ایلیاد مطیعی - علیرضا نقاش
پارسا مطیعی - مجید حسن پور

فینال پینگ پنگ
جواد قصدی - بهمن پاوندی

دارت
علیرضا صمدی - کاظم صادقی
نقی طاهری - محمود نعمتی

------------------------------------------------------
بازی های روز دوشنبه مورخه 1396/10/04
------------------------------------------------------
بیلیارد
سعید علیزاده - ایلیاد مطیعی

رده بندی و فینال دارت
(ر) کاظم صادقی - نقی طاهری
(ف) علیرضا صمدی - محمود نعمتی

------------------------------------------------------
بازی های روز سه شنبه مورخه 1396/10/05
------------------------------------------------------
رده بندی و فینال بیلیارد
(ر) ایلیاد مطیعی - پارسا مطیعی
(ف) سعید علیزاده - مجید حسن پور

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نتایج نهایی دومین دوره ی مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر
مسابقات بیلیارد
نفر اول : مجید حسن پور
نفر دوم : سعید علیزاده
نفر سوم : پارسا مطیعی

مسابقات فوتبال دستی
نفر اول : ابراهیم حاجی پور
نفر دوم : یوسف صفرزاده
نفر سوم : آقای جعفر ایمانپور

مسابقات پینگ پنگ
نفر اول : جواد قصدی
نفر دوم : بهمن پاوندی
نفر سوم : محمد آقازاده

مسابقات دارت
نفر اول : علیرضا صمدی
نفر دوم : محمود نعمتی
نفر سوم : نقی طاهری
امور فرهنگی و ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر