اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1397/04/13

شروع بکار سامانه پیامکی مجتمع صنعتی کن تایر

شماره پیامک : 3000163163

مجتمع صنعتی کن تایر به جهت ارتباط بیشتر و بهتر خود
در خصوص اطلاع رسانی، نظرسنجی و پیگیری خواسته های مشتریان و کارکنان این مجموعه
اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی فوق نموده است.
شماره 3000163163 را با نام مجتمع صنعتی کن تایر بیاد داشته باشید.

امید است بتوانیم گامی دیگر در جهت رضایت شما مشتریان و کارکنان عزیز برداشته باشیم.

جهت سهولت، شماره 3000163163 را با نام مجتمع صنعتی کن تایر در تلفن همراه خود ذخیره نمایید.