اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1397/05/25

نتایج مسابقات ورزشی (مرداد ماه 1397)

سومین دوره از مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر با برتری نفرات زیر به پایان رسید. [ادامه دارد ...]

نتایج نهایی سومین دوره ی مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر

مسابقات بیلیارد
نفر اول : سعید علیزاده
نفر دوم : مجید حسن پور
نفر سوم : احد قهرمانپور

مسابقات فوتبال دستی
نفر اول : یوسف صفرزاده
نفر دوم : ابراهیم حاجی پور
نفر سوم : صمد عبداله پور

مسابقات پینگ پنگ
نفر اول : جواد قصدی
نفر دوم : بهمن پاوندی
نفر سوم : محمد آقازاده

مسابقات دارت
نفر اول : امید فرج زاده
نفر دوم : علی ناصری
نفر سوم : علیرضا صمدی

امور فرهنگی و ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر