اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1394/04/07

بازدید جناب آقای دکتر بهبودی از مجتمع صنعتی کن تایر

بازدید جناب آقای دکتر بهبودی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون استاندار و هیئت همراه از مجتمع صنعتی کن تایر [در ادامه تصاویر بازدید ...]