اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1398/02/05

جلسه مسئولین دفاتر فروش مستقیم سراسر کشور این مجموعه در محل کارخانه

تبادل نظرات فی مابین مسئولین دفاتر مستقیم با کارشناسان فروش، کنترل کیفی و حسابداری مجتمع صنعتی کن تایر [تصاویر مراسم - ادامه دارد...]

این جلسه جهت تبادل نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات فی مابین مسئولین دفاتر مستقیم با کارشناسان فروش، کنترل کیفی و حسابداری این مجموعه جهت بهبود هرچه بهتر نحوه عملکرد و سهولت در انجام امور کاری طرفین و همچنین رفع مشکلات و موانع مربوط به امور مشتریان برگزار گردید.