اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1398/05/30

اطلاعیه انتصاب مدیریت جدید واحد فروش و بازرگانی

متن اطلاعیه ...

اطلاعیه
هیئت مدیره مجتمع صنعتی کن تایر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای فخری پور
از مورخه 98/05/30
آقای سیدجاوید قریشی زاده را با حفظ سمت به سمت مدیر فروش و
آقای سیدمهدی قدمگاهی را به سمت مدیر بازرگانی
این مجتمع منصوب نمودند.