اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1398/07/28

بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی

گزارش تصویری : بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس امین زاده [ادامه دارد...]

بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای مهندس امین زاده