اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1398/08/14

مراسم جشن روز استاندارد

اداره کل استاندارد آذربایجانشرقی [تصاویر مراسم - ادامه دارد...]

حضور جناب آقای کریم پورکریم قائم مقام مدیریت و جناب آقای مهندس محمد آقازاده مدیریت محترم تضمین کیفیت و کارشناس کنترل کیفیت مجتمع صنعتی کن تایر، در جشن روز استاندارد به دعوت اداره کل استاندارد آذربایجانشرقی