اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1394/08/15

محصول جدید کن تایر به بازار عرضه شد. (315/80R22.5 سیمی)

طرح جدید از سری محصولات روکش گرم با نام "315/80R22.5 سیمی گرم" به بازار عرضه گردید. [ادامه دارد...]

این محصول و طرح برای سایز 315/80R22.5 سیمی و به روش روکش گرم تهیه و ارائه شده است.