اخبار و رویدادها

لیست اخبار

1395/11/02

اولین دوره مسابقات ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر (بهمن ماه 1395)

جهت اطلاع از آخرین تغییرات صورت گرفته این قسمت را دنبال نمایید. [ادامه دارد ...]

برای مشاهده عکس های مسابقات به بخش گالری > مسابقات ورزشی (بهمن 95) مراجعه فرمائید.

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز شنبه مورخه 1395/11/02
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
عباس مددپور - علیرضا پناه زاده
احد قهرمانپور - سعید علیزاده

دارت
نقی طاهری - شمسعلی حیدریان
حسین ادهمی - کاظم صادقی

پینگ پنگ
اکبر پورحسن - جاوید قریشی زاده
بهمن پاوندی - احمد یدی

فوتبال دستی
ابراهیم حاجی پور - یوسف صفرزاده
نادر شهبازی - جعفر مردانی
انصراف کاظم آقایی - یعقوب عمارت سازی

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز یکشنبه مورخه 1395/11/03
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
مجید حسن پور - پارسا مطیعی
احد قهرمانپورایلیاد مطیعی

دارت
خلیل ملاقلی - یونس اصغری
ناصر دنیایی - محمود نعمتی

پینگ پنگ
محسن حاتمی - علی اصغری

فوتبال دستی
انصراف بازیکن مقابل - حامد شجاع خانی
صمد عبداله پور - فرهاد ملک زاده
مجید محرمی - جلیل فرحناکی

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز دوشنبه مورخه 1395/11/04
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
بازی برگزار نمی شود.

دارت
عیسی مجنونی - علیرضا آزرم
مجید اسکندری - علی بیگلری

پینگ پنگ
حبیب غلامشاه - مهراب ناظم
قربانعلی فریاد - محمد قبله
حبیب صادقی - رضا پرنیون

فوتبال دستی
عباس مرادی - علی آدررخشن
رضا دهقانی - کیوان ملکیان
احمد مجرد - سعید ذوالفقاری

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز سه شنبه مورخه 1395/11/05
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
علیرضا نقاش - وحید حسنی

دارت
اژدر حبیبی - علیرضا صمدی
سجاد حیدریان - اسلام نوبهاری

پینگ پنگ
محمد آقازاده - احمد بنایی
حمید محمودی - حسین رنجبری

فوتبال دستی
کریم پورکریم - سیدمرتضی حسینی
مجید محرمیمحسن شکرانه
یوسف صفرزاده - سیدمرتضی حسینی

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز چهارشنبه مورخه 1395/11/06
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
عباس مددپور - مهدی یعقوبی

دارت
شمسعلی حیدریان - محمد اکبرزاده
حسین ادهمی - قاسم ملایی

پینگ پنگ
بازی برگزار نمی شود.

فوتبال دستی
یعقوب عمارت سازی - اسد پورحسن

--------------------------------------------------------------------------------------
پنجشنبه مورخه 1395/11/07
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
مجید حسن پور - عباس مددپور

دارت
بازی برگزار نمی شود.

پینگ پنگ
بازی برگزار نمی شود.

فوتبال دستی
عباس مرادی - علیرضا بیرنگ

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز شنبه مورخه 1395/11/09
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
بازی برگزار نمی شود.

دارت
علیرضا صمدی - علیرضا آزرم
مجید اسکندری - محمود نعمتی

پینگ پنگ
جاوید قریشی زاده - علی اصغری
حبیب صادقی - بهمن پاوندی

فوتبال دستی
جعفر مردانی - حامد شجاع خانی
انصراف سعید ذوالفقاری - بهنام ملکیان

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز یکشنبه مورخه 1395/11/10
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
بازی برگزار نمی شود.

دارت
یونس اصغریمحمد اکبرزاده
سجاد حیدریان -  حسین ادهمی

پینگ پنگ
حبیب غلامشاه - محمد آقازاده
حمید محمودی - محمد قبله

فوتبال دستی
کیوان ملکیان - مقصود بیرامپور
صمد عبداله پور - رستم حیدرزاده

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز دوشنبه مورخه 1395/11/11
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
بازی برگزار نمی شود.

دارت
حسین ادهمی - محمود نعمتی

پینگ پنگ
علی اصغریحبیب غلامشاه

فوتبال دستی
یوسف صفرزاده - عباس مرادی
یعقوب عمارت سازی - محسن شکرانه

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز سه شنبه مورخه 1395/11/12
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
بازی برگزار نمی شود.

دارت
علیرضا آزرمیونس اصغری

پینگ پنگ
حمید محمودی بهمن پاوندی

فوتبال دستی
حامد شجاع خانی - کیوان ملکیان
صمد عبداله پور - بهنام ملکیان

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز چهارشنبه مورخه 1395/11/13
--------------------------------------------------------------------------------------
بیلیارد
وحید حسنی - ایلیاد مطیعی

رده بندی دارت
علیرضا آزرم - حسین ادهمی

رده بندی پینگ پنگ
علی اصغری - حمید محمودی

فوتبال دستی
صمد عبداله پور - یعقوب عمارت سازی

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز پنجشنبه مورخه 1395/11/14
--------------------------------------------------------------------------------------
فینال بیلیارد
عباس مددپور - وحید حسینی

فینال دارت
یونس اصغری - محمود نعمتی

فینال پینگ پنگ
حبیب غلامشاه - بهمن پاوندی

فوتبال دستی

یوسف صفرزاده - کیوان ملکیان

--------------------------------------------------------------------------------------
بازی های روز شنبه مورخه 1395/11/16
--------------------------------------------------------------------------------------
رده بندی بیلیارد
مجید حسن پورایلیاد مطیعی

رده بندی + فینال فوتبال دستی
رده بندی : کیوان ملکیان - یعقوب عمارت سازی
فینال : صمد عبداله پور - یوسف صفرزاده


امور فرهنگی و ورزشی مجتمع صنعتی کن تایر