سوالات متداول

اطلاعات فنی در مورد استفاده صحیح از تایر و تایر روکش شده

برای افزایش طول عمر تایر و استفاده ی هر چه بهتر از آن و انتخاب پترن مناسب برای هر محیطی توجه به نکات زیر ضروریست: 

باد تایر:
برای افزایش عمر تایر و ایمنی در حرکت همواره به نقش تعیین کننده باد تایر توجه نمایید.‏
اگر باد تایر کمتر از حد مجاز باشد، فشار هوای کم باعث تولید حرارت بیشتر در تایر می گردد. نتیجه افزایش حرارت تایر در حرکت‏، جدایی نخ منجید از لاستیک خواهد بود. بریده شدن نخ ها و پنچری تایر نتیجه نهایی این بی توجهی است. اگر باد تایر بیش از حد ‏مجاز باشد، فرمان پذیری چرخ ضعیف می شود و امکان ترکیدگی تایر هنگام برخورد با موانع وجود خواهد داشت از این رو فشار باد ‏باید حداقل ماهی دو بار کنترل شود. میزان فشار باد مجاز با توصیه کارخانه سازنده خودرو و یا بر اساس میزان بار و توصیه سازنده ‏تایر مشخص و کنترل فشار باد حتما باید هنگامی صورت گیرد که تایر ها کاملاً خنک و در شرایط عادی باشند.‏

‏عیب ناشی از کم بادی:
فشار باد کم موجب خمش زیاد تایر شده و در اثر تعییر شکل مداوم تایر کم باد در حین حرکت روی جاده، حرارت زیادی در بدنه تایر ‏تولید شده و حرارت زیاد منجر به تخریب بدنه می گردد. از طرف دیگر در اثر فشار باد کم سایش ناحیه شانه افزایش یافته و فرمان ‏پذیری مشکل و ضعیف می گردد. در واقع در این حالت طرفین ناحیه آج بیشتر از وسط آن با زمین در تماس هستند. لذا در صورت ‏مشاهده چنین عیبی فشار باد تایر خودرو را تا مقدار مجاز افزایش دهید.‏

عیب ناشی ازفشار باد زیاد:
فشار باد زیاد توانایی تایر را برای جذب لرزشهای ناشی از جاده کاهش داده و در نتیجه راننده احساس می کند فرمان می ‏کوبد. از طرف دیگر فشار باد بیش از حد باعث میشود تا مرکز تایر بیش از بقیه سطح رویه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به ‏صدمه رسیدن به بدنه و سایش سریع مرکز سطح آج تایر می گردد.‏

بار تایر:
میزان حداکثر تحمل بار هر تایر روی دیواره ان قابل مشاهده است و تحت هیچ شرایطی نباید میزان بار وارده بر تایر از حداکثر تحمل ‏ان تجاوز نماید.باید به خاطر داشت که تایر تنها هنگامی قادر به تحمل حداکثر بار است که فشار باد آن نیز حداکثر باشد.‏
کنترل میزان باری که به چرخها وارد میشود از طریق بار گذاری صحیح خودرو میسر است. در صورتیکه بار روی خودرو در وسط کفی یا ‏محفظه بار قرار نگیرد، میزان فشار بار در یک بیش از طرف دیگر خواهد بود و این پدیده به خصوص در سر پیچها می تواند بر میزان بار ‏اعمالی به چرخها بیفزاید.

تنظیم سیستم تعلیق و شاسی :
تنظیم نبودن جلوبندی و شاسی و بخصوص موازی نبودن چراغها علاوه بر تاثیرات نامطلوب در کارکرد خودرو، تایرها را به شدت دچار ‏فرسایش خواهد نمود. لذا در صورت بروز سایش غیر معمول در تایر فوراً باید پس از کنترل فشار باد، سیستم تعلیق، فرمان و جلوبندی ‏را کنترل نمود و از صحت عملکرد ان مطمئن شد.‏

تنظیم نبودن جلو بندی و موازی نبودن چرخها می تواند به عیوب زیر منجر شود:
۱- سایش یکطرف تایر های جلو:
اگر سایش یکطرفه در ناحیه داخلی آج یکی از تایرها جلو و نیز ناحیه خارجی آج تایر جلوی تایر دیگر به وجود آمده است، محور عقب ‏خودرو تنظیم نیست و باید تنظیم شود. اگر ناحیه خارجی آج هر دو تایر جلو ساییده شده، علت مربوط به واگرایی چرخها، کمبر (تنظیم ‏نبودن جلو بندی) و یا اعمال بار زیاد به محورهاست که باید هر سه را کنترل نمود.‏

۲- سایش یکطرف تایرها میانی و عقب:
اگر سایش یکطرفه در تایرهای میانی و عقب مشاهده می شود، محورها با یکدیگر موازی نیستند و باید تنظیم شوند.‏

۳- سایش لبه تیز:
در نوع دیگری از سایش غیر عادی، گلهای آج به طور لبه تیز میشوند. در این حالت تایر به طور مستقیم و یکنواخت روی سطح جاده ‏حرکت نمی کند و به طور جزئی به یکطرف منحرف می شوند. اگر لبه تیز هر دو تایر جلو به طرف داخل و مرکز خودرو باشد، پدیده ‏واگرایی چرخها وجود دارد که در هر دو حالت باید جلوبندی تنظیم و تصحیح گردد.‏
اگر لبه تیز یکی از تایرها به طرف داخل و لبه تیز دیگری به طرف خارج خودرو باشد، محور عقب خودرو دچار مشکل است و هم این ‏که محور جلو دچار همگرایی یا واگرایی است هر دو عیب را تصحیح نمود.‏
اگر این نوع سایش در تایر ها محور عقب یا میانی دیده شود، محورها با یکدیگر موازی نیستند و باید تنظیم گردند.‏

کستر و کمبر:
کستر (‏CASTER‏): عبارت است از انحراف محور بوش سگدست به جلو (منفی) یا عقب (مثبت) نسبت به محور قائم ‏فرمان. همیشه کستر صحیح، مثبت است. به عنوان مثال در یک دوچرخه دو شاخه جلو کمی جلوتر از دسته دوچرخه قرار گرفته و در ‏اینجا کستر مثبت است. کستر مثبت به حرکت خودرو در مسیر مستقیم کمک می کند.‏

کمبر (‏CAMBER‏): عبارت است از انحراف بالای چرخ از بدنه خودرو به داخل (منفی) یا به خارج (مثبت). کمبر صحیح موجب می ‏شود تا سطح آج تایر به طور کاملاً صاف روی سطح جاده قرار گرفته و در اینجا کستر مثبت است. کستر مثبت به حرکت خودرو در ‏مسیر مستقیم کمک می کند.‏

همگرایی و واگرایی (‏Toe - Out‏) چرخهای جلو :‏
در صورتیکه لبه جلویی چرخها به هم نزدیکتر باشد،چرخها همگرایی دارند. و حالت بر عکس آن واگرایی ‏است. همگرایی، تمایل چرخها را برای واگرایی تحت شرایط حرکت قدرتی خودرو نظیر شتاب زیاد یا سرعتهای بالا خنثی می کند.‏
همگرایی بیش از حد موجب سایش زیاد لبه بیرونی آج تایر می شود. همچنین واگرایی زیاد باعث سایش لبه درونی آج می گردد.‏

خنک کردن تایر:
تایر در هنگام حرکت بر اثر اصطکاک با سطح جاده گرم می شود.هر چند در طرح آج تایر تمهیداتی برای دفع حرارت و خنک کردن ‏تایر پیش بینی می شود اما حرکت بی وقفه یا سرعت و یا بار زیاد در مسیرها طولانی به خصوص در فصل گرما می تواند تایرها ‏را بیش از حد گرم نمود و به آن صدمه برساند.
علاوه بر آن استفاده طولانی و پشت سر هم از ترمزها در شیب و ترافیک، فاصله کم دیسک ترمز و چرخ و جدا نشدن مناسب ‏کفشکهای ترمز از دیسک نیز می تواند موجب تخریب حرارتی ناحیه اتصال تایر به رینگ (طوقه تایر) گردد. لذا لازم است تا در ‏فواصل زمانی معین سیستم ترمز خودرو نیز برای پیشگری از کاهش عمر تایر بازرسی شود. ‏

سایر نکات ایمنی برای عمر بیشتر تایر:‏
1- اشیایی را که به تایر صدمه وارد می کنند از بین شیارهای رویه تایر خارج کنید. وجود اشیائی نظیر سنگ یا میخ در ناحیه آج ‏باعث پنچری یا ترکیدن تایر میگردد. همچنین از برخورد تایر با موانع مختلف نظیر سنگ، جدول خیابان و… به شدت پرهیز ‏نمائید. صدمات ناشی از برخورد با مانع به سرعت قابل رویت نیست و به صورت پارگی منطقه ای لایه های بدنه از داخل ‏مشاهده می شود.‏

‏2- در انتهای عمق شیار آج نواحی مشخصی از تایر، برآمدگیهای وجود دارند که به آن شاخص سایش آج (‏TWI‏)‏ گفته می شود ‏هرگاه سطح آج تایر ‏TWI‏ یکسان و همسطح شد باید نسبت به تعویض تایر اقدام نمود. به عبارت دیگر در این حالت عمر ‏مفید تایر پایان یافته است و باید با تایر نو جایگزین شود.‏

3- هرگز از روی اجسام داغ و یا تیز و برنده عبور ننمایید تا از بریده شدن و صدمه دیدن تایر پیشگیری کرد.‏

4- نکات زیر را در ارتباط با تایرهای مورد استفاده در یک محور به خاطر داشته باشید.‏
‏- هیچگاه تایرهای رادیال و بایاس را بر روی یک محور قرار ندهید.همچنین هیچگاه از ترکیب تایر رادیال در محور جلو و تایر بایاس ‏در حور عقب استفاده نکید.‏
‏- دقت کنید که اندازه تایرهایی که بر روی یک محور قرار می گرند کاملاً مشابه باشند.‏
‏- از به کار بردن تایر نو با یک تایر کهنه بر روی یک محور پرهیز نمائید.‏

5- از مصرف زنجیر چرخ برای مدت طولانی خودداری کنید تا از آسیب رسیدن به دیواره تایر جلوگیری گردد.‏

6- از مواد شوینده یا شیمیائی که دارای مشتقات نفتی هستند، برای تمیز یا براق کردن تایر استفاده نکنید.‏
‏ از طرفی در اثر تماس تایر با نفت، بنزین، روغن، گریس یا مواد شیمیایی ممکن است ناحیه ای که در تماس با اینگونه مواد بوده ‏در طی حرکت و یا هنگام اعمال ترمزهای ناگهانی دچار سایش غیر عادی شود.‏

7- از سالم بودن تایر زاپاس اطمینان حاصل کنید و فشار باد و عمق آج آنرا چک کنید.‏

8- سایش غیر معمولی تایر را فوراً مورد بررسی قرار دهید. فشار باد تایر و سیستم تنظیم فرمان را چک کنید و مطمئن شوید که ‏تایرها به طرز صحیحی می چرخند. نحوه رانندگی بسیار مهم است از شتاب گیری، ترمزگیری و پیچیدنها ناگهانی اجتناب کنید.‏

9- برای افزایش عمر مفید و یکنواختی سایش تایر، تایرسازان به مصرف کنندگان تایر پیشنهاد می کنند تا بر اساس روش ‏خاصی موقعیت تایر ها را روی شاسی خودرو تغییر دهند. زمان جابجایی که توسط ایشان معرفی شده متفاوت و بین ۵ تا ۱۰ ‏هزار کیلومتر است، (لازم به ذکر است ‏تایرهایی با گل جهت دار یا نا متقارن را یا نباید جابجا نمود یا با توجه به جهت حرکت و توصیه های سازنده تایر نسبت به ‏جابجایی آن اقدام نمود)‏.

سایر عیوب تایر:
عیوب مربوط به تایرهای جفتی:‏
برخی عیوب مربوط به تایرهای جفتی هستند که در محور عقب خودروهای کامیونی نصب می گردند. اکیداً توصیه میگردد ‏تایرهای جفتی کاملاً یکسان باشد (حتی از یک نوع مارک تجاری) بوده و فشار باد آن ها کاملاً یکسان باشد. یکی از ‏شایعترین عیوبی که بدلیل یکسان نبودن تایرها جفتی و یا تفاوت فشار باد آنها با یکدیگر ایجاد می شود. سایش مورب و ‏یا فنجانی در سرتاسر محیط آج تایر می باشد.‏
البته عوامل دیگری نظیر نابالانسی، نصب اشتباه مجموعه رینگ و تایر و ایراد اجزا، شاسی نیز باعث بروز چنین عیبی ‏می شود. همچنین یکسان نبودن تایرهای جفتی (در نوع، اندازه، فشار باد …) می تواند سایشهای نامنظمی ایجاد نمایند.‏
اشیا خارجی نظیر قلوه سنگ را از بین تایرهای جفتی خارج نمایید تا از آسیب رسیدن به دیواره تایر جلوگیری بعمل آید.‏
همچنین از عدم برخورد دیواره تایرها با یکدیگر در حالت جفتی اطمینان حاصل کنید (این مشکل بدلیل کم بادی، بار بیش ‏از حد و یا اندازه غلط تایر یا رینگ به وجود می آید)‏.

کندگی گل آج :‏
در این عیب، بخشی از ترد در سرتاسر محیط تایر کنده می شود. برخورد تایر با بدنه خودرو بدلیل کج بودن گلگیرها و یا فاصله کم تایر ‏و گلگیر، ضعیف بودن فنر ها و همچنین سر خوردن روی جاده های خاکی و سنگلاخی از عوامل بروز چنین ‏عیبی هستند. لذا ضمن بررسی فاصله بین تایر و گلگیر از حرکت با سرعت زیاد در جاده های غیر آسفالته اجتناب کنید.

وظایف اصلی تایر
– تحمل بار
– جذب ناهمواری های جاده
– فرمانگیری و تامین پایداری پیچشی خودرو
– انتقال نیرو های رانش و ترمز به جاده

ویژگی های تایر
– عمر طولانی
– سالم ماندن بدنه ی نخی یا سیمی
– کشانش در جاده های خیس
– پایداری پیچشی
– راحتی سر نشین
– رانندگی راحت
– صرفه جویی در مصرف سوخت
– قیمت مناسب

چند توصیه بسیار مهم برای رانندگان
۱- حتماً از تایر استاندارد خودرو استفاده کنید.

۲- در هنگام انتخاب و تهیه تایر به نوع خودرو و سرعت و شرایط رانندگی و سطح جاده و شرایط محیط و فصل توجه کنید.

۳- بازدید های دوره ای تایرهای خودرو در جهت حفظ و نگهداری و ایمنی بیشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت کمتر امری حیاتی است.

۴- باد تایر ها  هر دو هفته یکبار کنترل شود.

۵- بهتر است تمام تایر های خودرو از یک نوع باشد و مشخصات یکسانی داشته باشند و در صورت استفاده از تایر های تیوپ داربهتر است تیوپ داخل تایر نیزدر صورت تعویض تایر عوض شود.

۶- هیچگاه تایر های رادیال و بایاس را بطور همزمان بر روی یک خودرو استفاده نکنید.

۷- از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشوید.

۸- در هنگام کنترل باد چرخها تایرها بایستی سرد باشند و در حالتی که لاستیک ها گرم میباشند از خالی کردن باد اضافی بپرهیزید.

۹- هر ۸۰۰۰ کیلومتر لاستیک های بایاس پلای بصورت ضربدری.و لاستیک های رادیال بدلیل داشتن جهت چرخش بصورت طولی جابجا شوند.

۱۰- یک باور اشتباه وجود دارد و آن اینست که تایر های نو را در اکسل جلو خودرو قرار می دهند تا با توجه به وزن بیشتر در اکسل جلو و کنترل بهتر فرمان ایمنی خودرو بیشتر شود در صورتی که میبایست بدلیل کمی وزن خودروها در اکسل عقب چسبندگی خودرو را با لاستیک های سالمتر و با آج بیشتر جبران کرد و از انحراف خودرو در پیچ های تند جلوگیری کرد.

۱۱- هیچگاه از رینگ معیوب و یا تعمیر شده استفاده  نکنید.

۱۲- در صورت تجهیز خودرو به سیستم ضد قفل شدن چرخ ها ABS و یا سیستم ضد لغزش ASR هیچگاه سایز رینگ و تایر را بدون اصلاح وضعیت سیستم مدیریت مرکزی ECU تعویض نکنید چون خودرو قابلیتهای خود را از دست خواهد داد.

۱۳- تایر زاپاس را در شرایط مناسبی نگهداری کرده و باد آن را همراه با فشار باد تایر های دیگر کنترل کنید.

۱۴- نتیجه استفاده از تایر های غیر استاندارد خودرو وارد شدن آسیب جدی به سیستم تعلیق و دستگاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.

آدرس دفاتر فروش مستقیم مجتمع صنعتی کن تایر

1- دفتر فروش مستقیم تبریز (پلیس راه تبریز - میانه) -- آقای نادر نژاداکبری
تبریز - کیلومتر 14 جاده قدیم تهران - روبروی پلیس راه تبریز - میانه
تلفن : 09149040489 - 04136300306

2- دفتر فروش مستقیم تبریز (سعید آباد) -- آقای قلی احمدزاده
تبریز - کیلومتر 15 جاده تهران - 300 متر مانده به پمپ بنزین سعید آباد
تلفن : 09904340766 - 04136307355

3- دفتر فروش مستقیم تبریز (دیزل آباد) -- آقای علیرضا علیزاده
تبریز - دیزل آباد دوم - جنب انبار حبشی
تلفن : 09358105349 - 04134482431

4- دفتر فروش مستقیم صوفیان -- آقای جابر نژاداکبری
جاده تبریز به صوفیان - نرسیده به پایانه بار - مجتمع تجاری تبریز - مغازه دوم
تلفن : 09142443859 - 04132464035

5- دفتر فروش مستقیم بستان آباد -- آقای شاهین احمدزاده
بستان آباد - بلوار آزادگان - جنب اداره ثبت اسناد و املاک - روبروی ورزشگاه آزادی
تلفن : 09149161610 - 04143337706 
فکس : 04143334957

6- دفتر فروش مستقیم تهران (اسلامشهر - جاده ساوه) -- آقای بهرامی نیا
تهران - آیت اله سعیدی - کیلومتر 12 (شاطره) - گاراژ عبدللهی راد (گاراژ ایرج)
تلفن : 02155281092 - 09123071802

7- دفتر فروش مستقیم تهران -- آقای بهرامی نیا
تهران - میدان شوش - خیابان ری - نبش خیابان امام موسی صدر - پلاک 83
تلفن : 02133568091 - 09123071802
فکس : 02133125457

8- دفتر فروش مستقیم زنجان -- آقای دولتعلی نوروزی
زنجان - کمربندی خیام - بعد از میدان فلسطین (انتهای بابائیان) - جنب آهن فروشان
تلفن : 09126417141 - 02433553437

9- دفتر فروش مستقیم مشهد -- آقای سیدجواد میریزدی
مشهد - خیابان کوشش (گاراژدارها) مابین کوشش 27 و 29 لاستیک فروشی مهر رضا (ع)
تلفن : 09155147361 - 05133439797

10- دفتر فروش مستقیم اصفهان -- آقای حسین زمانی و آقای محمد دواتگر
اصفهان - خیابان امیر کبیر - خیابان پرتو - روبروی بیمه ایران - فروشگاه تهران تایر
تلفن : 09133252026 - 03133785333

11- دفتر فروش مستقیم کرمانشاه -- آقای جهانگیر عزیزی
کرمانشاه - بلوار عشایر - خیابان فرعی حکیم نظامی - پلاک 20
تلفن : 09183857837 - 08318249225

شرایط اخذ نمایندگی از مجتمع صنعتی کن تایر؟

- طرف حساب باید توانایی فروش لاستیک‌های روکشی را داشته باشد.
- عدم وجود سابقه چک برگشتی در حساب‌های بانکی بسیار مهم می‌باشد.
- دارا بودن پروانه کسب (لاستیک فروشی) معتبر یکی دیگر از الزامات شرکت می‌باشد.
- حدالامکان طرف حساب مالک مغازه مد نظر باشد و ملک استیجاری نباشد.
- عدم وجود نماینده فعال کن تایر در شهر مورد درخواست و در کلان شهرها و عدم وجود نماینده در منطقه مورد درخواست از جمله مواردی می‌باشند که در اخذ نمایندگی مجتمع صنعتی کن تایر جهت شروع همکاری حائز اهمیت می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی با واحد فروش و بازرگانی تماس حاصل فرمائید.

معنی کلمه کِـن چیست؟

کِـن به معنای وصله و پینه ای که خیاطان به لباس یا چیز دیگری می زنند می باشد.
البته در مواردی هم به معنی پوشش هر چیزی و پرده آن (آنچه بپوشد چیزی را) نیز آمده است.
که با عنایت به فرایند روکش لاستیک این نامگذاری انتخابی بجاست و اسم با مسمائی برای این مجتمع عظیم روکش لاستیک می‌باشد.

تفاوت تایر روکشی با تایر نو چیست؟

از لحاظ عمر مفید و درجه ایمنی تفاوتی ندارد ولی قیمت آن بین 40 تا 50 درصد ارزانتر است.

منجید چیست؟

به لاستیک‌های مستعمل (صاف شده) که مراحل مختلف تست را با موفقیت پشت سر گذاشته و قابلیت روکش‌گذاری داشته باشند، منجید گفته می‌شود.

یک حلقه تایر چند بار قابلیت روکش‌گذاری را دارد؟

اگر تایری در دوره‌های مختلف چرخه مصرف از نظر ساختار اولیه، عیوبی را که مانع روکش‌گذاری می‌شود، پیدا نکند، در فرایند روکش گرم 2 الی 3 بار و در فرایند روکش سرد 4 الی 5 بار قابلیت روکش‌گذاری را دارد.

تفاوت روکش گرم و سرد چیست؟

در فرایند روکش گرم، کامپاوند (مواد اولیه لاستیک) بصورت نوار قرقره‌ای روی منجید آماده روکش، کشیده می‌شود و پس از طی مدت زمان معین و با درجه حرارت بالا در پرس‌ها، پخت می‌شود و در حین پخت نیز طرح و آج (گل تایر) آن شکل می‌گیرد.
در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (تـرد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد.

شرایط گارانتی تایرهای روکشی کن تایر چگونه است؟

تایرهای تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر از تاریخ تولید تا یکسال و تا 100% سایش (مصرف) شامل گارانتی است و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

مواردی که تایر روکشی را از شمول گارانتی خارج می‌نمایند چیست؟

1- استفاده در محور جلو (محور فرمان)
2- عدم رعایت ظرفیت مجاز بار و مسافر
3- عدم رعایت سرعت مجاز و مطمئنه
4- عدم رعایت طرح و مارک یکسان در یک محور
5- حرکت بر روی پنچری
6- خراب شدن بید تایر (طوقه تایر)
7- عدم وجود برچسب کن تایر بر روی تایر

آیا تاریخ تولید تایر ملاک قبولی برای انجام فرایند روکش‌گذاری روی منجید آن می‌باشد یا خیر؟

ملاک اصلی، وضع فعلی و ظاهری منجید است که در صورت دارا بودن شرایط روکش‌گذاری مورد قبول واقع می‌شود ولی باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که میزان ضریب انبساط که از جانب مراکز ذیصلاح، استاندارد شده است و وضعیت ظاهری منجید که بعد از سرویس اولیه تایر نو می‌تواند مورد قبول یا رد واقع گردد و در سری‌های بعدی نیز که بعد از روکش‌گذاری وارد چرخه مصرف قرار می‌گیرند شرایط استفاده و نگهداری که تایر مستعمل (منجید) ملاک قرار گرفته است برای روکش مجدد نیز تسری پیدا می‌کند.

تایرهایی که به روش گرم روکش‌گذاری گردیده‌اند برای چه نوع خودروهایی مناسب می‌باشند؟

با عنایت به نوع روکش‌گذاری و عمق طرحهای مختلف تایرهای روکشی گرم، برای کلیه خودروها و جاده ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که جزئیات و اطلاعات فنی آن در قسمت مشخصات تایر انتخابی بصورت جدول توضیح داده شده است. ولی بطور کلی بهتر است خودروهایی که در جاده های سنگلاخی و معادن بکار گرفته می‌شوند، از تایرهایی که به روش گرم روکش‌گذاری شده اند استفاده گردد.

تایرهایی که به روش سرد روکش‌گذاری گردیده‌اند برای چه نوع خودروهایی مناسب می‌باشند؟

با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالته مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

زمانیکه تایر روکشی خسارتی می گردد (یعنی ایراد پیدا می کند) تکلیف چیست؟

جهت تعیین وضعیت تایرهای خسارتی لازم است که آن را بطور کامل به نمایندگی فروش مربوطه تحویل تا توسط ایشان به محل کارخانه ارسال گردد و پس از کارشناسی توسط مسئولین کنترل کیفی شرکت، نتیجه آن بصورت مکتوب به نمایندگی فروش در عرض 48 ساعت اعلام می گردد.
هزینه ایاب و ذهاب تایرهای خسارتی از اقصی نقاط کشور به محل کارخانه را شرکت کن تایر می‌پردازد.

توانایی تولید چه نوع کامپاوندهایی را دارید؟

با توجه به تعدد خطوط تولید کامپاوند لذا توانایی تولید کامپاوندهای متفاوت اعم از مستر، فاینال و رنگی طبق فرمولاسیون پیشنهادی مشتری در مجتمع صنعتی کن تایر وجود دارد.

تامین تایر مستعمل در مجتمع صنعتی کن تایر به چه نحوی می‌باشد؟

- جمع‌آوری از طریق نمایندگی‌های مجتمع در کل کشور
- تهیه منجید از فروشندگان عمده و خرده
- تامین و خرید از طریق ارگان‌ها . سازمان‌ها و مزایده‌های اعلامی

منجیدهایی که در مرحله تست غیر قابل قبول می‌شوند کدامند؟

انتخاب تایر مستعمل (منجید) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.
از جمله ایراداتی که مانع تایید منجید جهت روکش‌گذاری می‌گردد عبارتند از :
- دوپوستی منجید
- آسیب دیواره‌های داخلی و خارجی
- نخ زدگی و بریدگی
- مردگی منجید (ترک‌های شدید و عمیق روی دیواره)
- سوختگی آستر
- خرابی طوقه و بید تایر
- سنگ خوردگی (پارگی در نخ و سیم)
- تعمیر شدن تایر توسط مشتری و ...  می‌باشد.


لازم بذکر است
بعد از انتخاب اولیه منجید و ورود آن به کارخانه، واحد تست و بازرسی مجدداً آن را تحت بازبینی دقیق بوسیله دستگاه تست کامپیوتری قرار داده و چنانچه مورد تایید قرار گیرد وارد چرخه تولید خواهد شد. تایرهای چینی و بعضی از تایرهای ایرانی بعلت ساختار ضعیف بدنه آنها بطور کلی مورد قبول قرار نخواهند گرفت.
کلیه لاستیک‌های نخی تا سایز 24-1200 و سیمی تا سایز 385/65R22.5 در شمول انتخاب قرار دارند.

شرایط استفاده صحیح از لاستیک خودرو به چه شکل است؟

راهنمای استفاده از تایر
توجه به نکات زیر به منظور افزایش طول عمر و عملکرد بهتر و پیشگیری از حوادث احتمالی که موجب ایجاد نقص در تایر و حتی خودرو شما می‌گردد توصیه می‌شود :

نصب صحیح تایر

مطمئن شوید که رینگ و تایر از نظر اندازه با یکدیگر تطابق داشته باشند.
با توجه به اینکه باید از خراشیدن و یا خم کردن رینگ در اثر ضربه جلوگیری به عمل آید، هنگام نصب تایر بخصوص تایرهای رادیال تیوب لس، حتماً از روان کننده‌های غیر روغنی مانند آب و صابون استفاده نمائید تا تایر به سهولت روی رینگ مستقر گردد. استفاده از پتک برای در آوردن و جا انداختن تایر ضمن اینکه به ناحیه طوقه تایر صدمه می‌زند، به رینگ نیز آسیب وارد می‌کند.
صدمه رساندن به طوقه تایر در اثر جاگذاری غلط تایر روی رینگ موجب می‌شود تا هوا به درون لایه‌های بدنه تایر نفوذ کرده و قسمتی از بدنه متورم یا دو پوست شود. برای جلوگیری از بروز این عیب لازم است هنگام نصب تایر روی رینگ با مهارت و دقت کافی انجام گیرد تا طوقه صدمه نبیند.
بالانس بودن رینگ از اهمیت خاصی برخوردار است، برای حصول نتیجه مطلوب در بالانس چرخ سنگین ترین نقطه تایر در مجاورت سبک ترین نقطه رینگ قرار گیرد. در صورتی که چرخ بالانس نباشد کیفیت حرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و عمر تایر کاهش می‌یابد.

انتخاب و نصب صحیح تیوب و نوار
در صورتی که تایر خودرو از نوع تیوب دار باشد توجه به نکات زیر ضروری است :
ضروری است که تیوب و نوار دارای ابعاد مناسب با تایر و رینگ باشند. یک تیوب کهنه شده و یا نوار نامناسب برای تایر مشکلات جدی به وجود می‌آورد.
با توجه به اینکه عملکرد خوب و مناسب تیوب به کارایی مناسب ولو (Valve) آن بستگی دارد تیوبی که مدت زمانی کارکرده به اندازه تیوب نو کارایی ندارد هر چند از نظر ظاهری کاملاً سالم به نظر بیاید. بنابراین هنگام جاگذاری یک تایر جدید (روکشی و غیر روکشی) حتماً از تیوب و نوار نو به طور همزمان استفاده کنید.
قبل از قرار دادن تیوب داخل تایر مطمئن شوید که تیوب و داخل تایر تمیز و خشک باشند و سطح تیوب را به آرامی تمیز کنید و آن را با پودر تالک آغشته نمایید. هرگز به داخل تایر پودر تالک نریزید.
صدمه دیدن تیوب در نهایت منجر به صدمه دیدن تایر نیز می‌گردد.

تیوب در حالت‌های زیر می‌تواند به‌وسیله نوار نیز صدمه ببیند :

1. اگر عرض نوار با اندازه تایر و عرض رینگ تناسب نداشته باشد.
2. اگر نوار کهنه و یا صدمه دیده دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
3. اگر لبه‌های نوار در زمان نصب و جاگذاری تایر توسط رینگ گاز گرفته شود.
بنا بر موارد فوق قبل از جاگذاری تایر روی رینگ باید اطمینان حاصل گردد که لبه های نوار به درستی روی سطح داخلی تایر خوابیده و بدون هیچ‌گونه چروکیدگی در جای خود مستقر شده باشد.

موارد زیر منجر به گاز گرفتگی تیوب می‌شود
1. بی توجهی و عدم مهارت در جاگذاری و نصب تایر در رینگ
2. نصب غلط تایر (از نظر مرکزیت) در یک رینگ کانال‌دار (دارای گودی در وسط رینگ) در تایرهای باری
3. عدم استفاده از نوار در رینگ‌های چند تکه

تنظیم صحیح فشار باد تایر

رانندگان باید از فشار باد توصیه شده توسط کارخانه سازنده خودرو تبعیت کنند. این توصیه ها بصورت یک برچسب روی لبه در خودرو یا داشبورد چسبانده می‌شود و یا در کتاب راهنمای خودرو به مالک ارائه می‌گردد.
تنظیم بودن فشار باد تایر نه تنها اهمیت زیادی در دوام، عملکرد و پیشگیری از حوادث مرتبط با تایر دارد بلکه در کاهش مصرف سوخت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به نکات زیر توجه نمایید.
الف : باد تایر را همیشه در حالت سرد (دمای محیط 25 – 20 درجه سانتیگراد) و قبل از حرکت خودرو تنظیم نمایید.
ب : از درجه باد سالم، مطمئن و ترجیحاً نو استفاده کنید.
ج : اگر تایر گرم باشد (دمای محیط بالا و یا خودرو بیش از 20 کیلومتر کارکرده باشد) از خالی کردن باد اضافی تایر خودداری نمایید.
د : همیشه باد تایر را متناسب با بار خودرو تنظیم نمایید. در حالت بار کامل لازم است فشار باد تایر در حالت سرد در حداکثر استاندارد آن تنظیم گردد. در این گونه مواقع به حکاکی روی دیواره تایر توجه نمایید.
در شکل زیر تأثیر فشار باد در نحوه تماس سطح آج تایر با جاده و سایش غیر یکنواخت آن نشان داده شده است.


نحوه توزیع بار بر عملکرد تایر
کنترل میزان بار وارده بر چرخ ها و پیشگیری از اعمال فشار بیش از حد بروی برخی از آن‌ها از طریق بارگذاری صحیح خودرو بسیار حائز اهمیت است. در صورتیکه بار خودرو در وسط کفی یا محفظه بار قرار نگیرد میزان بار تحمیل شده در یک طرف بیشتر از طرف دیگر بوده و این امر خصوصاً در سر پیچ ها باعث اعمال بار زیادی بر تایرهای یک سمت شده و به تبع آن موجب بروز لطماتی بروی تایر می‌شود.