ترد

محصولات | ترد

ترد TKS5

ترد TKS5

مشخصات فنی:

عرض تولیدی : 300 میلیمتر

ترد TKS5
کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد ترد آج آماده تایر kentire tread

کن تایر، در یک نگاه

درباره شرکت ما از آغاز تا به امروز بیشتر بدانید.

معرفی مجموعه
App