معرفى شرکت روکش لاستیک نمونه اردبیل - شبکه خبر (97/09/24)

معرفى مجتمع صنعتى کن تایر از اخبار شبكه استانی سهند - تبريز (97/07/23)

انتخاب مجتمع صنعتی کن تایر بعنوان واحد نمونه کیفی استاندارد استان آذربایجان‌شرقی مهر ماه 1396

مراسم اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات ورزشی کن تایر (بهمن 1395) - بخش اول

مراسم اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات ورزشی کن تایر (بهمن 1395) - بخش دوم

پایان مسابقات ورزشی - رده بندی و فینال (14 و 16 بهمن 95)

دومین همایش ملی بازیافت لاستیک و محیط زیست (24 و 25 آبان ماه 1394)

آشنایی با مراحل تولید تایر نو