محصولات و خدمات

سایر محصولات مرتبط

|

قطعات لاستیکی

بازگشت

این مجتمع توانایی تولید قطعات لاستیکی با طراحی قالب‌های مربوطه را دارا می‌باشد.

مشخصات: