محصولات و خدمات

سایر محصولات مرتبط

|

کوشین‌گام

بازگشت

این مجتمع توانایی تولید کوشین‌گام با ابعاد زیر را دارا می‌باشد :
عرض : 130 الی 300 میلیمتر
ضخامت : 0.7 الی 4 میلیمتر


مشخصات: